VZN

VZN-o-dani-za-psa-a-kom.-odpad-na-rok-2020

VZN o ostatných poplatkoch na rok 2020

VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2020

——————————————————————————————————————–
VZN o dani za psa a kom. odpad na rok 2019
VZN referendum na rok 2019
VZN o vode na rok 2019
VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2019
VZN  odpady NN na rok 2019
VZN  o ostatných poplatkoch na rok 2019

 

———————————————————————————————————————-

VZN-o-dani-za-psa-a-kom.-odpad-na-rok-2018
VZN o vode 6 2017 na rok 2018
VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2018
VZN  o ostatných poplatkoch 2018
VZN  odpady NN 3 2017 na rok 2018
VZN č. 5 2017  referendum na rok 2018

———————————————————————————————————————————————————-

VZN  o ostatných poplatkoch 2016
VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2016
VZN-o-dani-za-psa-a-kom.-odpad-na-rok-2016
VZN 12016 odpady NN

———————————————————————————————————————————————————

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1-2014
VZN č.1-2013 o organizácii miestneho referenda
VZN č. 2-2013 o dani z nehnuteľnosti na Rok 2014
VZN č. 3-2013 o dani za psa, verejne priestranstvo,TKO
VZN č. 4-2013 o ostatných poplatkoch

———————————————————————————————————————————————————-

 

Comments are closed.