Voľby do orgánov samosprávy obcí 2019

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí 2019
Voľby OSO 2019
Právo voliť a byť volený

Comments are closed.