Voľby do orgánov samosprávy obcí 2019

Právo voliť a byť volený

Comments are closed.