Poslanci obecného zastupiteľstva

Mária Tokárová – zástupca starostu

Miroslav Fedor      

Juraj Lenčéš               

Katarína Hurová 

Matúš Mandela 

Comments are closed.