V minulosti sa kultúra v obci sústreďovala v domácnostiach. Kultúrny rozvoj nastal po vybudovaní kultúrneho domu , ktorý bol postavený v roku 1952. V súčasnej dobe v ňom sídli aj Obecný úrad. Kultúrny dom je využívaný občanmi na rôzne akcie, svadby, kary, tanečné zábavy a diskotéky. V roku 2010-2011 prešla celá budova modernou rekonštrukciou. V obci je zachovaná knižnica, ktorá sa každoročne dopĺňa o nové knihy, ale zo strany  občanov je v súčasnej dobe malý záujem o čítanie kníh.

     V oblasti športu bol tak ako na väčšine dedín doménou futbal. V rokoch 1970-1980 bol futbal v obci na výslní. Hrala sa okresná súťaž a celá dedina žila futbalom. Dodnes sa spomína na mužstvo, ktoré dostalo názov “Ajax“. Aj napriek snahe v neskoršom období , nepodarilo sa v obci doteraz obnoviť tradíciu. Na slávne časy sa však nezabúda, v roku 2001 sa uskutočnil spomienkový zápas bývalých hráčov. Z ostatných možností športového vyžitia je občanom k dispozícii stále futbalové ihrisko, mládež si môže zahrať volejbal a hlavne v zimnom období stolný tenis v Kultúrnom dome. Tradične sa už asi 20 rokov organizuje futbalové stretnutie na odpust, v ktorom hrajú proti sebe ženatí a slobodní.