Daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome Stiahnuť 
Daň z pozemkov Stiahnuť 
Daň zo stavieb – stavba slúžiaca na jeden účel Stiahnuť 
Daň zo stavieb – stavba slúžiaca na viaceré účely Stiahnuť 
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z nehnuteľnosti Stiahnuť 
Priznanie k dani za nevýherne hracie prístroje Stiahnuť 
Príloha k zníženiu dane alebo oslobodeniu od dane podľa § 17 ods. 2 a 3 Stiahnuť 
Priznanie k dani za predajné automaty Stiahnuť 
Priznanie k dani za psa Stiahnuť 
Úvodné strany – Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa Stiahnuť 
Žiadosť o registráciu, vydanie povolenia na spotrebnú daň, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie a povolenia na spotrebnú daň Stiahnuť 
Žiadosť o zápis do registra servisných organizácií Stiahnuť 
Dohoda o určení zástupcu na podanie priznania k dani z nehnuteľností Stiahnuť