Budova školy bola postavená pôvodne ako rodinné sídlo v roku 1852. Škola bola v tejto budove založená v roku 1872. Zriaďovateľom školy bola cirkev. V roku 1874 prešla škola z cirkvi na štát.

     Vyučovacím jazykom bol jazyk slovenský, pričom sa samostatne vyučoval aj jazyk maďarský. V období po roku 1918 vyučovali na škole učitelia p. Frakaš, p. Berényi. Do roku 1945 sa vyučovalo v ročníkoch 1-8, neskôr deti prešli do školy v Jenkovciach. Od roku 1977 navštevujú deti základnú školu v Krčave, vzdialenej asi 6km. Materská škola v obci nie je zriadená.

     Deti predškolského veku navštevujú materské školy v Jenkovciach a v Krčave.