Obec leží vo východnej časti Východoslovenskej nížiny, pri južnom podhorí  Popričného, pri hranici s Ukrajinou. Priemerná nadmorská výška je 110 m. n. m. Obec sa rozprestiera na rozlohe 724 ha.

     V súčasnej dobe patrí obec územnosprávne do okresu Sobrance a do Košického kraja. Zo severu obec susedí s katastrami obcí Krčava a Vyšné Nemecké, zo západu sú to katastre obcí Sejkov a Jenkovce a z juhu kataster obce Záhor. Z východu susedí z časti s katastrom obce Vyšné Nemecké a časť tvorí hranica s Ukrajinou. Katastrom obce preteká potok Olšava.

     Celý chotár obce je odlesnený. V obci sa nachádza minerálny prameň Kyselka a kúria z obdobia klasicizmu, zo začiatku 19. storočia.