Prvá zmienka o miestnom katolíckom farárovi a kostole je z roku 1452.  Okolo roku 1589 v ňom pôsobil protestantský kazateľ. Nový rímsko-katolícky kostol bol postavený v roku 1969 a bol zasvätený „Návšteve Panny Márie“. Kostol slúži veriacim rímsko-katolíckeho  a grécko-katolíckeho vierovyznania.

     Obec patrí do rímsko-katolíckej farnosti Jenkovce a gréckokatolíckej farnosti Vyšné Nemecké.