OBECNÝ ÚRAD
Nižné Nemecké 100

07252 Jenkovce

 

tel.: 0918 444 164

tel. :  + 421 056 6598513

fax. : + 421 056 6598513

e-mail : nizne.nemecke@centrum.sk

Ú R A D N É    H O D I N Y

Pondelok : 7.30 – 15.30

Utorok :    nestránkový deň

Streda :    7.30 – 15.30

Štvrtok :   7.30 – 15.30

Piatok :    7.30 – 15.30